Fotozoektocht Sint-Pieters-Rode

Ken je dorp!

Een zoektocht van 17km per fiets of te voet in en over Sint-Pieters-Rode.
Deze zoektocht werd gemaakt door Conny Deroost, Veerle Vercammen & Elfriede Jallo. 

Reglement

Deze wandel/fiets zoektocht loopt van 1/6/2020 tem 1/9/2020.

Uw ingevulde antwoordformulier moet bij Conny Deroost toekomen voor 5/9/2020.

Het verkeersreglement is voor iedereen van toepassing dus ook voor u. Wandel waar mogelijk op het voetpad, fiets waar mogelijk op het fietspad.

Neem de route zoals aangegeven op het routeblad, de foto's zijn steeds genomen in de wandel/fietsrichting.

De foto's zijn zowel links als rechts van de straten/paden genomen.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook verbonden aan deze activiteit.

De natuur verdient respect, dus neem al uw afval mee naar huis.

De natuur verandert, denk daaraan voor de achtergrond.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd tussen 10/9/2020-15/9/2020.

Prijzen kunnen afgehaald worden bij Conny Deroost.

Er zijn 10 prijzen te winnen van plaatselijke handelaars, waarvoor dank!

Wij wensen jullie een prettige en zonnige dag(en) en veel plezier!!!

Voor je vertrekt...

De route en de vragen zijn hieronder aangeduid. De route-aanduidingen zijn GROEN, de vragen ROOD. Je kan het verloop van de route en de bijhorende vragen het makkelijkst volgen met een smartphone. De antwoorden noteer je best in het antwoordformulier.

vraag
1

Startplaats: De Pastorie van Sint-Pieters-Rode, Pastoriedreef 10, 3220 Holsbeek

Welke heilige zie je aan de pastorij en wat heeft hij in zijn armen?

route
1

Brugje over, steeds rechtdoor en op T naar rechts.

route
2

Verderop links een klein bruggetje over.

vraag
2

Welke beek stroomt hier en welke straat steken we hier over? Voorzichtig bij het oversteken!

route
3

Volg het paadje

vraag
3

Hoeveel inwoners telde SPR op 1/1/2020?

route
4

Achter de brug links

vraag

4

5

6

4. Voor welke leden blijft de grote vijver van het kasteel voorbehouden?

5.Hoe groot is het kasteeldomein dat in 2007 werd aangekocht door het Agentschap van Natuur & Bos?

6. Voor welk dier moet je alert zijn in dit gebied?

route
5

route
6

Voor deze foto rechts afslaan

route
7

Links op het kruispunt

vraag
7

Bij het doorkruisen van de bossen aan het kasteel vind je op boomstammen afbeeldingen van dieren, noem er 3.

route
8

Rechts op het kruispunt

route
9

Op de splitsing rechts. Op het einde opnieuw naar rechts, richting Lozenhoek.

route
10

Vervolg naar Lozenhoek

vraag
8

In welk jaar werd deze woning gebouwd en wat was  de naam van deze hoeve?

route
11

Volg het spoor rechtdoor

route
12

Voor deze pijl links spoor in

vraag
9

Welk kasteel zie je in de verte staan?

route
13

Rechts de weg volgen

route
14

Rechtdoor de weg vervolgen

route
15

vraag
10

Dit huis krijgt van de inwoners van SPR een speciale naam, dewelke?

route
16

route
17

Op kruispunt rechts

vraag
11

Geef het adres van het huis waar je dit kapelletje vindt.

vraag
12

In welk jaar is de boerderij met deze prachtige koeien gebouwd en geef de familienaam van de broers die deze runnen.?

vraag
13

De gemeente Holsbeek gaf aan Daan Theys de opdracht om een monument voor de vrede te ontwerpen, in welk jaartal was dit? Geef de correcte naam van dit monument.

route
18

Deze straat in

route
19

vraag
14

Zjef Leemans neemt deel aan een project, zoek de naam van dit project in de regio van deze foto.


vraag
15

We zoeken de naam van het bedrijf dat je links in de verte ziet.

vraag
16

Geef het adres van de woning waar je dit mooie borduurwerk terugvindt

route
20

route
21

route
22

vraag
17

In deze straat heeft de familie Goemans een ambacht op poten gezet. Wat verbouwen ze en in welk jaar werd dit opgericht?

route
23

route
24

route
25

route
26

vraag
18

Welke ambacht beoefent de bewoner van dit huis?

route
27

route
28

route
29

route
30

Voor de fiets links (te voet!)

route
31

vraag
19

De hoeveelste generatie staat nu aan het roer van dit bedrijf?

vraag
20

Wat kan je allemaal huren bij WOW? We zoeken er 5.

route
32

vraag
21

Wat is de naam van deze kapel?

route
33

route
34

vraag
22

Wat is de benaming van deze kapel en welke boom staat hiernaast?

route
35

Tip: Kasteel Van Horst

vraag
23

Welke dag is dit etablissement gesloten?

route
36

route
37

vraag
24

Voor welke materialen kan je terecht bij Heroes & Co?

route
38

vraag
25

Hoe noemt deze residentie en hoeveel brievenbussen vind je er terug?

vraag
26

Wat is de familie- en voornaam van de zangeres van deze groep en welke beroep(en) oefent zij uit in het dagelijkse leven?

vraag
27

In welk jaar is Bezzeke 2 geopend en wat is de naam van de bazin?

vraag
28

Op het einde van onze tocht aan het oude kerkhof rusten 5 Polen. Geef hun geboortedatum en de naam van het vliegtuig waarmee ze gecrasht zijn.

vraag
29

Geef de naam van het gebouw naast de kerk waar talrijke verenigingen hun evenementen houden.

vraag
30

Schiftingsvraag: Hoeveel antwoordformulieren zal Conny Deroost ontvangen hebben op 1/9/2020?

route
39

Einde van de tocht! Vergeet niet je antwoordblad tijdig in te dienen bij Conny!

Contact

Conny Deroost
Langestraat 111
3220 Sint Pieters Rode